Skip to main content

Household Hazardous Waste

Ano ang Mapanganib na Basura sa Bahay at Paano Ko ito Itatapon?

Ang mga kemikal na tinatanggap ng Programa sa Mapanganib na Basura sa Bahay ay nabibilang sa isa sa apat na kategorya ng panganib ng:

Nagniningas

Mga pintura, tuyo o basa, mga produktong mula sa petrolyo, mga pampakintab, gasolina​

Mga nakasisirang bagay

Mga asido, base, baterya, mga pantanggal ng bara sa paagusan

Mga nakalalason

Mga lason, pestisidyo, mga kemikal sa paghahardin, ammonia, pantunaw​

Reactive

Mga kemikal para sa pool, hydrogen peroxide, iodine, perchlorate

Sari-sari

Propane, helium, maliliit na tangke ng oxygen, mga detektor ng usok, fluorescent lamp, gamot, matatalim na bagay​