Tái Chế Dầu Động Cơ và Bộ Lọc Đã Qua Sử Dụng

English | Español | Tiếng Việt | 中文 | Tagalog | 日本語 | 한국어 | हिंदी 

Không Vứt Bỏ Bộ Lọc Dầu và Dầu Đã Qua Sử Dụng

- Dầu động cơ đã qua sử dụng gây nguy hiểm cho quý vị, con quý vị và môi trường của chúng ta. Không đổ dầu đã qua sử dụng xuống máng xối, cống thoát nước mưa, trong thùng rác, hoặc vào các lạch, sông, vùng châu thổ hoặc vịnh. Dầu từ việc thay dầu có thể gây ô nhiễm 1.000.000 gallon nước.

- Tái chế bộ lọc dầu đã sử dụng. Chúng có thể chứa hơn 45% trọng lượng dầu đã sử dụng khi được loại bỏ khỏi phương tiện. Hoạt động tái chế tất cả các bộ lọc được bán hàng năm ở Hoa Kỳ sẽ thu hồi 160.000 tấn thép và ngăn chặn hàng triệu gallon dầu gây ô nhiễm môi trường.

- Hoạt động tái chế bộ lọc dầu & dầu đã qua sử dụng Giúp ngăn ngừa ô nhiễm nước, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế.

Dịch Vụ Tái Chế Dầu và Bộ Lọc Dầu Đã Qua Sử Dụng

  • Thu gom trên đường
  • Có thể có dịch vụ này vào ngày tái chế và thu gom rác của quý vị cho các nhà có ở một hộ gia đình
  • Hãy gọi cho công ty thu gom rác của quý vị để biết thêm thông tin.​

Trung Tâm Thu Gom Được Chứng Nhận (CCC)

- Hơn 80 địa điểm bán lẻ tham gia vào chương trình CCC tại Quận Santa Clara. Họ chấp nhận dầu đã sử dụng của quý vị miễn phí.

  • Nhiều trung tâm cũng chấp nhận bộ lọc dầu MIỄN PHÍ.
  • KHÔNG ĐỂ dầu và bộ lọc dầu đã qua sử dụng của quý vị bên ngoài cửa hàng hoặc khi cửa hàng đóng cửa.
  • Nhấp vào đây​ để xem danh sách Trung Tâm Thu Gom Được Chứng Nhận.

TRUNG TÂM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN BẤt KỲ DẦU ĐÃ SỬ DỤNG BỊ NHIỄM BẨN, CHẤT CHỐNG ĐÔNG, DẦU HỘP SỐ HOẶC DẦU PHANH TỪ CƯ DÂN.

Nếu quý vị có bất kỳ sản phẩm bị nhiễm bẩn nào, vui lòng liên hệ với Chương Trình Chất Thải Sinh Hoạt Nguy Hại để hẹn lịch thải bỏ bằng cách gọi số (408) 299-7300 hoặc quý vị có thể nhấp vào nút bên dưới.​

Make an appointment

*Vui lòng gọi đến Trung Tâm Thu Gom Được Chứng Nhận trước khi mang đến.​​

Dầu đã qua sử dụng là chất thải nguy hiểm tại Tiểu Bang California. Thu gom dầu bất hợp pháp gây ô nhiễm môi trường và gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Để người dân xử lý đúng cách dầu đã qua sử dụng, California đã xây dựng một Chương Trình Trung Tâm Thu Gom Dầu Đã Qua Sử Dụng Được Chứng Nhận. Địa điểm thu gom, thường là nơi sửa chữa ô tô hoặc các xưởng bảo dưỡng, được gọi là "Trung Tâm Thu Gom Được Chứng Nhận".

Trung Tâm Thu Gom Được Chứng Nhận được Tiểu Bang chấp nhận dầu động cơ đã qua sử dụng của cư dân. Theo chương trình thu gom, cư dân có thể được trả 16¢ cho mỗi gallon đối với dầu đã qua sử dụng mang đến trung tâm. Một số Trung Tâm Chứng Nhận cũng chấp nhận bộ lọc đã qua sử dụng.